Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Vetenskap: Humaniora: Språk: Lingvistik
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet
Ägnar sig åt de sociolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska aspekterna av tvåspråkighet. Information om forskning, avhandlingar och rapporter.

Grammatik
Förklaringar av 250 allmängrammatiska termer som 'ackusativ' och 'verbpartikel'. Även en snabbkurs i elementär satslösning.

Institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet
Information om utbildning, forskning, publikationer och bibliotek.

Institutionen för lingvistik vid Lunds universitet
Information om lingvistik, utbildning och forskning.

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet
Information om verksamhetens fyra grenar: allmän språkvetenskap, datorlingvistik, fonetik och teckenspråk.

Institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet
Information om ämnet och kurser. Hyser språkteknologiprogrammet.

Lingvistik på Umeå Universitet
Information om avdelningen för lingvistik vid Institutionen för filosofi och lingvistik.

Projektet "Grammatiska uppslag"
Hjälper språkstuderande att förstå allmängrammatisk terminologi. Den primära målgruppen är studerande som just börjat (eller tänker börja) läsa språk på högskolenivå.

En tur i fonetikens marker
Språkliga och utomspråkliga fenomen i talet, med ljudillustrationer.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: