Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Vetenskap: Humaniora: Språk: Indoeuropeiska: Färöiska

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Danska  (1)   Engelska  (1)  
Färöiskans skriftspråk
Färöiskan var ett någorlunda självständigt språk kring år 1400. Denna artikel behandlar hur detta språk fick ett eget normerat skriftspråk på 1800-talet. [PDF]

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: