Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Vetenskap: Humaniora: Arkeologi

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Danska  (33)   Norska  (56)   Finska  (13)  
Franska  (534)   Italienska  (270)   Japanska  (36)  
Katalanska  (41)   Kinesiska (förenklad)  (6)   Koreanska  (0)  
Nederländska  (61)   Polska  (45)   Portugisiska  (29)  
Rumänska  (127)   Ryska  (9)   Serbiska  (5)  
Spanska  (49)   Engelska  (5,250)   Tjeckiska  (13)  
Turkiska  (26)   Tyska  (223)   Ukrainska  (4)  
Ales stenar
Stensättning vid Kåseberga i Skåne. Bob G Lind presenterar sin tolkning av platsen.

Arkeobild
Företag som utför teckning, kartritning och layout. Presentation av den arkeologiska illustratören Franciska Sieurin-Lönnqvist.

Arkeodok
Företag som arbetar med kulturutredningar och andra uppdrag. Om verksamheten samt nedladdningsbara rapporter.

Arkeologica Aros Gevalia
Projekt av två arkeologistudenter. Information om irländsk arkeologi.

Arkeologicentrum
Ett arkeologiskt kunskapsföretag. Information om uppdrag och tjänster.

Arkeologi E4 Uppland
Utgrävningsprojekt som pågår till 2005. Information om undersökningarna. Innehåller även sidor som vänder sig till barn och skolor.

Arkeologiforum
Diskussionsforum för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Arkeologikonsult
Företag som utför arkeologiska undersökningar, utredningar, kulturmiljöbeskrivningar samt beställarstöd. Information om företagets tjänster samt rapporter från arkeologiska undersökningar.

Arkeologi på Åland
Information om historiska sevärdheter på Åland, utgiven av Museibyråns arkeologiska sektion i Mariehamn.

Arkeologi ur min synvikel
Professor Per H Ramqvist presenterar forskning och publik verksamhet inom ämnet arkeologi. Här publiceras också debattinlägg angående kulturmiljövård och arkeologi.

Artefact
Nättidskrift med arkeologiska nyheter och artiklar. Uppdateras månadsvis.

Avdelningen för arkeologiska undersökningar
UV - Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet. Aktuella arkeologiska utgrävningar, rapporter och övrig information.

Centrum för historisk arkeologi och byggnadsvård
Företag i kulturmiljöbranschen som utför arkeologiska forskningsprojekt med specialisering på 1600 - 1800-talslämningar.

Dalarnas museum - arkeologi
Dalarnas museums arkeologiska verksamhet med kulturarv och utgrävningar.

Diskussionsgruppen Nordisk arkeologi
En lista för alla som är intresserade av arkeologi och närliggande ämnen. Listan är öppen för arkeologer såväl som icke arkeologer.

E22 arkeologi
Arkeologiska undersökningar 2002-2003 i samarbete mellan Vägverket, Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad. Webbplatsen kräver Macromedia Flash Player.

Eketorps borg
Fornborg på Öland. Museum och aktiviteter för besökare.

FMIS Fornsök
Riksantikvarieämbetets sökbara databas över fornlämningar i Sverige.

Föreningen bronsålder i Norrköping
Förening kring Hällristningsmuseet Himmelstalund som bl. a. arrangerar guideturer till ristningarna.

Gotlands slipskåror
Sammanfattning av bok av Sören Gannholm. Slipskåror har undersökts och tolkats som arkeoastronomiskt fenomen.

Gotland vikingaön
Projekt kring Gotlands vikingatida kulturarv. Bakgrund och beskrivning av några fornlämningar.

Jarlabankeätten
Om Jarlabankeätten, arkeologi och runor.

Järnåldern i Österbotten
Om de utgrävningar i finska Österbotten som tyder på bebyggelsekontinuitet från förromersk järnålder till medeltid.

Kulturmiljövårdarna - KMV
Företag med kulturmiljö- och arkeologiverksamhet. Information om uppdrag, publik verksamhet och utbildningar.

Kungsörs arkeologigrupp
Amatörarkeologisk förening med inriktning på vikinga- och medeltid. Information om utgrävningar på Slottsholmen.

Lasse Lundqvists hemsida
Personlig webbplats om arkeologi i västsverige. Information om utgrävningsprojekt kring järnåldersbebyggelse i Halland.

Litteraturtips i klassisk arkeologi
Litteraturlista och fulltextartiklar från Klassiska och semitiska institutionen vid Lunds universitet.

Martin Rundkvists arkeologi
Personlig webbplats om arkeologi av Martin Rundkvist.

Museiverket arkeologi
Museiverket i Finland, arkeologiska avdelningen. Officiell information om fornlämningar i Finland.

Nordark
Informationsguide till nordisk arkeologi med länkkatalog utgiven av Vitterhetsakademiens bibliotek. Vänder sig främst till universiteten men alla intresserade kan ha användning av den.

Osteologiska föreningen
Förening för osteologer i Sverige. Information om verksamheten.

Populär arkeologi
En populärvetenskaplig tidskrift med artiklar om forskning, fynd och utgrävningar.

Regional arkeologi
Forskningsprojekt vid Mittuniversitetet i Västernorrland under ledning av professor Per Ramqvist.

R-info kultur
Företag som leds av Gerhard Flink och Ingela Norlin. Arbetar med information, trycksaker, utställningar, guidning, föredrag och fornminnesinventering.

SAI
Säsongsanställda arkeologers intresseförening. Arbetar för bättre anställningsvillkor för medlemmarna. Information och forum.

Societas archaeologica Upsaliensis - SAU
Stiftelse som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet och forskning. Information om tjänster och projekt.

Stenröse och teg
Personlig webbplats om arkeologi av Malin Eriksson. Artiklar och information för studenter och andra intresserade.

Stenåldersboplatsen Ajvide
Utgrävningsprojekt vid Högskolan på Gotland. Presentation, historik och resultat från arkeologiska undersökningar.

Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion
Hembygsförbundets arkeologiverksamhet. Information om aktiviteter.

Stockholms läns museum - arkeologi
Om forskningsprojekt och undersökningar samt artiklar och rapporter.

Swearc - Swea Archaeology
Levererar tjänster inom arkeologi, kulturmiljövård och GIS till företag, organisationer och privatpersoner.

Svenska arkeologiska samfundet
Organisation för samverkan mellan svenska arkeologer. Information om verksamheten.

Trullhalsar
Presentation av ett projekt om ett vendeltida gravfält på östra Gotland. Även av intresse för den som önskar information om gravfältet före ett besök.

Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut
En sammanslutning av amatörforskare som bl. a. arbetar med arkeologi och marinarkeologi. Om kultplatsen Rösaring, Fornsigtuna, ärkebiskopsborgen Almarestäket och Mälardalens äldsta fornborg.

Wallin kulturlandskap och arkeologi
Företag som arbetar med kulturlandskapsfrågor och arkeologi. Kortfattad information om aktuella uppdrag och rapportexempel.

Vikingabrons
Forskning kring vikingatida och tidigmedeltida metallteknik. Litteraturhänvisningar och länkar kring arkeologi och metallhantverk i forntid och tidig historisk tid.

Vitteneprojektet
Sveriges genom tiderna tredje största guldfynd från förhistorisk tid.

Värmlands Arkeologiska Sällskap
Om föreningen och dess tidning Skärvan samt arkeologi i Värmland.

Ödegårdsprojektet
Resultat från ett projekt som utifrån historiska källor inventerat fornlämningar på Gotlands landsbygd.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: