Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Näringsliv: Resurser: Organisationer

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Danska  (23)   Norska  (29)   Bulgariska  (8)  
Franska  (6)   Galiciska  (15)   Isländska  (7)  
Italienska  (197)   Japanska  (482)   Katalanska  (13)  
Kinesiska (förenklad)  (24)   Kinesiska (traditionell)  (3)   Nederländska  (12)  
Polska  (33)   Portugisiska  (1)   Rumänska  (25)  
Ryska  (0)   Spanska  (5)   Engelska  (16)  
Tjeckiska  (14)   Tyska  (7)   Ukrainska  (27)  
Branschgaranti.se
Nordisk Branschgaranti erbjuder måleriföretagens kunder företagsoberoende funktionsgarantier för målade ytor.

Finansbolagens Förening
Branschförening för finansbolag och kreditmarknadsbolag.

Fordonskomponentgruppen
Intresseorganisation för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin.

Föreningen Landsbygdshandelns Främjande
Informationen vänder sig direkt till dig som är lanthandlare eller som arbetar i en lanthandel.

Företagarnas riksorganisation
Partipolitiskt obunden organisation som arbetar näringspolitiskt för att driva företagarfrågor mot politiker och andra beslutsfattare.

Gasföreningen
Branschförening som verkar för en säker och rationell användning av energigaser, i första hand naturgas, gasol, stadsgas och biogas. Tidningen Gasnytt. Information om/till auktoriserade gasinstallationsföretag.

Gbf
Glasbranschföreningen är en branschorganisation för företag i glas- och metallbranschen. Med tidningen Bygglas och om kurser.

Graphicnet
Grafiska branschens branschportal med nyheter och länkar.

Hushållningssällskapet
En regionalt baserad organisation som stöder företagande på landsbygden. Innehåller länkar till hushållningssällskapen i länen.

IT2002
Ett yrkesnätverk för IT- och dataansvariga i svenskt näringsliv.

IT Bygg och Fastighet 2002
Ett branschprogram för implementering av IT i byggande och förvaltning.

Kampanjen Rena Kläder
Kampanj som vill förbättra villkoren för anställda inom klädtillverkningen internationellt.

Kooperativt Idécentrum i Stockholms län
Kostnadsfri rådgivning och information om hur man skapar ett kooperativt företag.

Ledarna - Sveriges chefsorganisation
Serviceorganisation och fackförbund för chefer och ledare. Information om ledarskap, förhandlingshjälp, chefsrådgivning samt lönestatistik.

Mät- och reglercenter i Säffle
Organisation bildad av företag verksamma inom industrin för precisionsinstrument som samverkar inom mät- och reglerteknik.

NUTEK
Närings- och teknikutvecklingsverket, centrala myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling.

Optikerförbundet
Optikerförbundets medlemmar består av legitimerade optiker, optikerföretag med ansvarig legitimerad optiker, studerandemedlemmar och hedersmedlemmar.

Packnet.se
Målet med Packnet är att göra det lätt för Internetanvändaren att snabbt finna intressant och branschindelad information på ett ställe.

Plastnet.se
Branschorganisation om plaster med länkar och möjlighet att ställa frågor

Promise
branschorganisationen för interaktiva medier i Sverige

SIS
Arbetar med att skapa och informera om svenska standarder inom en mängd områden, och har närmare 1500 företag och organisationer som medlemmar. Medlem i de internationella nätverken CEN och ISO.

SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Svenska Bankföreningen
En branschorganisation för banker och finansbolag och bostadsinstitut som ingår i bankkoncernerna.

Svenska Betongföreningen
en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, som vill främja teoretisk och praktisk betongteknik.

Svenska Förbundet för Kvalitet
Ett idéellt förbund som främjar och utvecklar kvalitén på svenska varor och tjänster.

Svenska Inkassoföreningen
En branschorganisation för auktoriserade medlemmar i föreningen som är inkassobolag.

Svensk Handel
Informerar om handelns betydelse, verkar för ett bättre klimat för handeln, ger kvalificerad service och rådgivning till sina medlemsföretag, erbjuder kontaktnät, och erbjuder service till arbetsgivare och bevakar och driver branschfrågor.

Svenskt Näringsliv
Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten i Sverige.

Sveriges konsumentråd
Utifrån en fast förankring i svenskt organisationsliv representerar Sveriges Konsumentråd de svenska konsumenterna i olika organ i Sverige och EU.

Sveriges Marknadsförbund
arbetar med att tillvarata sina medlemmars intressen inom marknadsföringsområdet. Medlemmarna är juridiska personer, ca 1000 företag och organisationer samt ca 28 lokala föreningar med drygt 11000 individuella medlemmar.

Teknikföretagen
Bransch och arbetsgivarorganisation för företag inom olika teknikområden.

Tvätteriförbundet
Den svenska tvätterinäringens branschorganisation. Bl a om utbildning- och miljöfrågor.

Varningslistan
Lista över oseriösa annons- och katalogförsäljare sammanställd av Svensk Handel.

Världsbutikerna för Rättvis Handel
Medlemssorganisationen för världsbutiker i Sverige, en öppen ideell förening som samlar självständiga världsbutiker som genom rättvis handel samarbetar med producenter i småskalig produktion i Syd.

Z-Group
Ett industrisamarbete inom Jämtlands län. Totalt ingår 30 företag.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: