Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Näringsliv: Jord-_och_skogsbruk: Organisationer

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Danska  (34)   Italienska  (17)   Japanska  (11)  
Nederländska  (14)   Spanska  (8)   Engelska  (38)  
Tyska  (6)   Ukrainska  (4)  
Ekokött
Intresseförening för ekologiska köttproducenter. Information om ekologisk djurhållning, dokument, kontaktinformation och nyheter.

Ekologiska Lantbrukarna
De ekologiska böndernas fackorganisation och träffpunkt.

Föreningen Allmogekon
Har som målsättning att bevara gamla lantraser av nöt som oförädlade levande genbanker med mesta möjliga genvariation och utan ensidiga eller speciella avelsmål.

Grenverket
Ett nätverk av kvinnor som verkar i skogsbranschen i Jämtlands län.

Gröna näringens riksorganisation - GRO
Gemensamm branschorganisation för producenter av potatis, grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter. Information för medlemmar, tidningarna Viola och Potatis & Grönsaker, pressmeddelanden och dotterbolag.

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund
Officiell webbplats med bland annat nyheter, medlemsinformation och marknadsplats.

Mellanskog
En ekonomisk förening för skogsägare i Mellansverige, med ca 22000 medlemmar. Från webbplatsen kan man även beställa redskap och arbetskläder från Mellanskogs butik.

Norra Skogsägarna
Skogsägareförening och serviceföretag med ca 10000 medlemmar i norra Sverige.

Norrskog
Skogsägareförening som samlar skogsägare i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och södra Lappland.

Skogsägarnas Riksförbund
Riksorganisationen för de sex skogsägareföreningarna. Webbplatsen innehåller marknadsinformation, försäljning av trycksaker med mera.

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
En intresseorganisation för odlare av oljeväxter, vallfrö och lin.

Södra
En ekonomisk förening med 33.000 privata skogsägare i södra Sverige som medlemmar.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: