Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Näringsliv: Flyg_och_försvarsindustri

Denna kategori på andra språk:
   
Norska  (3)   Franska  (30)   Italienska  (20)  
Japanska  (46)   Polska  (18)   Ryska  (66)  
Spanska  (1)   Engelska  (2,579)   Tjeckiska  (15)  
Tyska  (197)   Ukrainska  (4)  
Bofors
Bofors affärsenheter ingår i Celsius-koncernen som är en av Sveriges ledande högteknologiska företagsgrupper med inriktning på försvarsindustriell verksamhet och näraliggande civila teknikområden.

Kockums
Verksamheten skall präglas av högteknologisk kompetens och utveckling där samlad styrka skall skapa korsbefruktning mellan koncernens militära och civila marknader i syfte att befästa Celsius position på valda marknader.

Lars Lindström konsulting
Flygkonsult som erbjuder skräddarsydda kurser och utbildningar inom flyghistoria, flygteknik och miljö. Även kurser för flygrädda.

Mipro
Utveckling, konstruktioner, finmekanik osv.

SAAB Bofors testcenter
Testutrustningar och provlaboratorier för försvarsmateriel och civila produkter.

Sectra
Utvecklar och levererar lättanvända systemlösningar och produkter för säker datakommunikation och medicinsk bildhantering.

Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Statlig uppdragsmyndighet vars mål är att bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet till nytta för försvar och säkerhet.

Åkers Krutbruk Protection
Utveckling, tillverkning och marknadsföring av fordonsskydd inkl. signaturanpassning samt personlig skyddsutrustning, ammunitionskomponenter och kompositkrut.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: