Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Kultur: Scenkonst: Teater: Organisationer

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Norska  (7)   Italienska  (43)   Katalanska  (11)  
Engelska  (41)   Tyska  (7)   Ungerska  (0)  
Amatörteaterns riksförbund
Information om kurser och nyheter om aktuella festivaler och andra evenemang.

Forumteaterföreningen i Sverige - FTS
En religiöst och politiskt obunden förening med syfte att motverka människors inre och yttre förtryck.

Nordiskt amatörteaterråd (NAR)
Samarbetsorgan för amatörteaterorganisationerna i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Åland, Färöarna och Grönland.

Svenska Dramatikerförbundet
Har som ändamål att tillvarata svenska dramatiska författares ekonomiska och ideella intressen.

Svensk Teaterunion
Stödjer svensk teater, främjar utbildning inom teater- och dansområdet samt företräder svenskt teaterliv inom Nordisk teaterunion.

Teatercentrum
Intresseorganisation för fria professionella teatergrupper. Info, spelguide och länkar till grupper.

Teaterförbundet
Fackförbundet för scen och media - organiserar yrkesverksamma artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio och TV, och är anslutet till TCO.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: