Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Hälso-_och_sjukvård


Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Afrikaans  (9)   Arabiska  (133)   Armeniska  (37)  
Azerbajdzjanska  (3)   Baskiska  (31)   Danska  (3,575)  
Norska  (469)   Bosniska  (51)   Bretonska  (3)  
Bulgariska  (90)   Esperanto  (29)   Estniska  (21)  
Finska  (144)   Franska  (4,994)   Grekiska  (101)  
Gujarati  (2)   Hebreiska  (501)   Hindi  (7)  
Indonesiska  (49)   Isländska  (30)   Italienska  (3,275)  
Japanska  (5,567)   Kannada  (2)   Katalanska  (1,123)  
Kazakh  (0)   Kinesiska (förenklad)  (490)   Kinesiska (traditionell)  (95)  
Koreanska  (287)   Kroatiska  (174)   Latin  (0)  
Lettiska  (35)   Litauiska  (243)   Luxemburgiska  (0)  
Makedoniska  (2)   Malaysiska  (12)   Marathi  (3)  
Nederländska  (4,368)   Ossetian  (0)   Persiska  (44)  
Polska  (702)   Portugisiska  (334)   Rumänska  (352)  
Ryska  (855)   Rätoromanska  (0)   Sardinska  (2)  
Skotsk-gäliska  (2)   Slovakiska  (66)   Slovenska  (30)  
Spanska  (2,835)   Engelska  (62,987)   Swahili  (2)  
Tagalog  (2)   Taiwanesiska  (0)   Tartariska  (0)  
Thai  (75)   Tjeckiska  (636)   Turkiska  (969)  
Tyska  (16,443)   Ukrainska  (157)   Ungerska  (267)  
Walesiska  (1)   Vietnamesiska  (5)   Vitryska  (0)  
Anders Navigator
Anders Tronnbergs länksida för det senaste och det bästa inom sjukvård. Av en läkare, för alla.

Donationsregistret
Blankett för att anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister.

Försäkringskassan
Information om ekonomisk hjälp vid sjukdom och rehabilitering.

Geblod.nu
Information från blodcentralerna i Sverige. Portal om blodgivning.

Giftinformationscentralen
Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.

InfoMedica
En kunskapsbank om hälsa och sjukvård för allmänheten. Drivs av landstingen och Apoteket AB.

Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa forskningsmetoder.
Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.

Kvinnorshälsa.nu
En webbplats för läkare, barnmorskor och vårdpersonal som arbetar inom antikonception, fertilitet och hormonsubstitution.

Landstingsförbundet - Väntetider i vården
Om väntetider inom vården i hela landet. Sökbar på landsting och typ av mottagning. Innehåller även information om uppföljning av tillgänglighet inom vården.

Medical Link
En informationstjänst på Internet för informationsgivare som vill nå ut till svenska sjukvården. Medicallink har mer än 2500 medicinska länkar.

Multiresistenta bakterier i svensk sjukvård
RAF, STRAMA och SFSS:s handlingsplan och rekommendationer för tidig upptäckt och åtgärder för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier på svenska vårdinrättningar.

Naturlig Familjeplanering i Sverige
Information om metoden som kallas Billingsmetoden som bygger på många års forskning och vetenskapliga undersökningar.

Näringsråd & näringsrön
Tidningen presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicin. Vi verkar också för ett samarbete mellan den så kallade alternativa/funktionsmedicinen och skolmedicinen.

Om stank och smuts
En essä av Peter Englund om hygienen genom tiderna, från medeltiden till våra dagar.

PION
Innehåller referenser till medicinsk information för patienter och anhöriga. I databasen förtecknas även adresser till patientföreningar, handikapporganisationer och liknande sammanslutningar.

PrimaVi
Guide till hälsa och friskvård med medicinska nyheter och frågelådor med svar från experter.

SCADB
Svenska certifieringsföreningen för behandlare av alkohol- och drogberoende. Information om certifieringen samt priser.

SPRIDA Kommunikationscenter
Örebrolandstingets resurs när det gäller utprovning och anpassning av begåvningsstödjande hjälpmedel resp kommunikationshjälpmedel.

Vitea
Fakta, diagnoser och allmän information samt frågor och svar inom olika terapiområden. Som medlem har du en egen hälsomapp på internet för uppgifter rörande din hälsa.

Älgeredskollektivet
Ett komplement till fosterhem och traditionell institutionsplacering och arbetar främst med flickor och pojkar på mellan 14 och 16 år som är utåtagerande och behöver bryta destruktiva livsmönster.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: