Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Suomi: Yhteiskunta: Hallinto

Katso myös:

Tämä luokka muilla kielillä:
   
Albania  (6)   Arabia  (32)   Azeri  (0)  
Bulgaria  (190)   Englanti  (2 491)   Espanja  (158)  
Farsi  (31)   Gujarati  (3)   Heprea  (13)  
Hindi  (1)   Hollanti  (177)   Indonesia  (56)  
Islanti  (39)   Italia  (239)   Katalaani  (672)  
Kazakh  (3)   Kiina (yksinkertaistettu)  (83)   Kreikka  (2)  
Kroatia  (39)   Kurdi  (3)   Kymri  (1)  
Latvia  (129)   Liettua  (134)   Makedonia  (22)  
Malaiji  (0)   Marathi  (3)   Norja  (1)  
Oksitaani  (2)   Portugali  (10)   Puola  (475)  
Ranska  (1 040)   Romania  (0)   Ruotsi  (49)  
Saksa  (204)   Serbia  (61)   Slovakki  (40)  
Sloveeni  (1)   Tagalog  (1)   Tanska  (114)  
Thai  (95)   Tšekki  (66)   Turkki  (133)  
Unkari  (158)   Valkovenäjä  (3)   Venäjä  (20)  
Vietnam  (23)   Viro  (16)  
Suomi.fi
- Julkishallinnon palveluiden yhteinen osoite. Julkiset palvelut linkitetty aiheen mukaiseen järjestykseen.Environment.fi
Ympäristöministeriö ja ympäristökeskukset. Tietoja ympäristötietojärjestelmästä, joka kattaa veden, ilman, jätteet, kemikaalit ja luonnonsuojelun.

Euroopan parlamentti
Tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

Europa
Euroopan unionin aloitussivu. Perustiedot unionista, uutisia, asiakirjoja ja linkkejä muihin EU-sivustoihin.

Hätäkeskuslaitos
Laitoksen tavoitteiden esittely, hätäkeskuslaki ja -asetus sekä organisaatiokaavio. Uutisia RTF- ja PDF-muodossa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Elinkeino-, teknologia- ja kuluttajapolitiikkaa. Toimivat markkinat, energia ja ympäristö sekä yrityspalvelut.

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintätietoa.

Maa- ja metsätalousministeriö
Tiedotteita ja uutisia. Ministeriön ja sen osastojen ja toiminnan esittely.

Merenkulkulaitos
Sen historia, organisaatio ja tehtävät sekä merenkulun turvallisuus ja tilastotuotanto. Jäämurtajista, veneilystä ja merimajakoista. Saaristoliikenne, sen alukset ja aikataulut.

Netra - Valtiohallinnon internetraportointi
Valtiokonttorin ylläpitämä verkkopalvelu, jolla voi selailla valtiohallinnon talousaineistoa.

Oikeusministeriö
Ajankohtaiset tiedotteet, oikeuslaitos, lait ja yhteiskunta sekä vankeinhoito.

Opetusministeriö
Ministeriön ja sen tavoitteiden ja toiminnan esittely sekä avustusten hakuilmoitukset ja ohjeet.

Patentti- ja rekisterihallitus
Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeuksien palvelutalo.

Puolustusministeriö
Tietoa puolustuspolitiikasta, materiaalihallinnosta, puolustusbudjetista ja rauhanturvaamistoiminnasta.

Puolustusvoimat
Esittely puolustusvoimien tehtävistä, sen historiasta ja Varusmieheksi-kirjan verkkoversio. Sivujen sisäinen haku edellyttää tietojen löytämistä.

Rahoitustarkastus
Rahoitustarkastus (Rata) on rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen, joka toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Rahoitustarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta sekä luottamusta valvottaviin ja markkinoihin.

Saamelaiskäräjät
Tietoa saamelaiskäräjistä ja niiden tehtävistä. Yhteystiedot.

Sisäasiainministeriö
Alue- ja paikallishallintoon, aluekehitykseen sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes
Uutiset, tiedotteet, julkaisut, tilastot ja rekisterit, hankkeet, tapahtumakalenteri.

Suomen eduskunta
Suunnitelmat, päätökset ja tiedotteet. Kansanedustuslaitoksen historia, nykyiset toimintatavat ja eduskuntatalon esittely.

Suomen Kuntaliitto
Kuntien yhteistyöelin

Suomen tasavallan presidentti
Tietoja presidentti-instituutiosta, Suomen tasavallan presidenteistä sekä nykyisen tasavallan presidentin ohjelmasta. Sivuilta löytyvät myös nykyisen tasavallan presidentin puheet, matkaohjelma sekä kuvamateriaalia presidenttiparin toiminnasta.

Suomen Tulli
Lomakkeet, tullimääräykset, tullipiirit, tullineuvonta, tiedotukset, ulkomaankauppatilastot.

Säteilyturvakeskus - STUK
Säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja alan tutkimuslaitos.

Turvatekniikan Keskus - Tukes
Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on huolehtia teknisestä turvallisuudesta, muun muassa sähkö- ja paineastia- sekä kemikaaliturvallisuudesta Suomessa.

Työministeriö
Työhallinnon palvelut. Avoimia työpaikkoja kaikilta aloilta. Tietoa työsuhteesta, ammateista, maahanmuutosta ja muista työelämään liittyvistä aiheista.

Ulkoasiainministeriö
Valvoo Suomen ja suomalaisten etuja ulkomailla. Linjaukset, edustustot, palvelut, ajankohtaista.

Ulkomaalaisvirasto
Tietoa ulkomaalaisvirastosta, Suomen kansalaisuudesta ja oleskeluluvista.

Valtioneuvosto
Hallituksen kokoonpano, päätökset ja uutiset. Linkkejä ministeriöihin ja Euroopan unioniin.

Valtioneuvoston hankerekisteri
Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.

Valtionhallinnon keskustelufoorumi
Keskustelufoorumilla voi ottaa kantaa eri valtionhallinnon kysymyksiin.

Verohallinto
Tietoa verotuksesta ja verohallinnosta. Keskusverolautakunnan ennakkopäätöksiä. Ennakonpidätyslaskuri.

Viestintävirasto
Sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen.

Väestörekisterikeskus
Ohjeita muuttoilmoituksen tekijälle, tietoa sähköisestä henkilöllisyydestä sekä väestö- ja nimitilastoja.

YK:n Pohjoismainen tiedotustoimisto
Perustietoa YK:sta, YK:n teemavuodet, julkaisut, toimisto jne.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: