Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Społeczeństwo: Polonia: Europa

Zobacz także:
Dom Polski w Mochylewie na Białorusi
Polonia białoruska, działalność placówki, położenie, historia miejscowości.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
Informacje o organizacji, jej działalność, statut, opublikowane dokumenty. Baza teleadresowa organizacji członkowskich i ich przewodniczących.

Głos znad Niemna
Polskojęzyczny tygodnik wydawany na Białorusi. Aktualności, działalność Związku Polaków, tradyce, historia i kultura polska.

Kłub Młodego Polaka w Bułgarii
Cele i działalność, aktualności, informacje o programie stypendialno-stażowym dla studentów polskiego pochodzenia.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Chabry - Białoruś
Informacje o historii i repertuarze młodzieżowego zespołu polonijnego z Grodna, galeria zdjęć.

Magazyn Wileński
Niezależny miesięcznik ilustrowany, wydawany dla Polaków na Litwie.

Nasza Polonia - Estonia
Archiwum czasopisma 1997-2001, informacje o polskim środowisku w Estonni. Od roku 2001 jako wspólne z dwoma innymi pismami ukazuje się jako "Nasz Czas".

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II
Aktualności, działalność, wykaz wydanych publikacji. Ma swoją siedzibę w Domu Polskim w Rzymie.

Parafia Chrystusa Zbawiciela w Atenach
Kronika parafialna, informacje o Jezuitach posługujący w parafii, posługach sakramentalnych w języku polskim, grupach modlitewnych.

Polski Dublin
Serwis polonijny o Dublinie i Irlandii. Praca, mieszkanie, kultura, informacje, porady prawne.

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo "Odrodzenie" w Berdiańsku - Ukraina
Aktualne wydarzenia, informacje ogólne o stowarztszeniu, jego działalności i planach, Centrum Kultury Polskiej "Besiada", kołach polonijnych i związkach.

Pomoc polskim szkołom na Litwie
Informacje o Polakach mieszkających na Litwie, sytuacji szkolnictwa, pomocy szkołom na Wileńszczyźnie, aktualności polsko-litewskie.

Prowincja francusko-hiszpańska Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Prowincja pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej z siedzibą we Francji. Informacje o wspólnocie, jej zarządzie, parafiach, domu prowincjalnym.

Towarzystwo Młodzieży Polskiej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie
Aktualności, cele, plany, historia, informacje o Grodnie i jego historii.

Tygodnik 'Nasz Czas'
Pismo Polaków na Litwie, Łotwie i w Estonii. Pełne teksty numerów, redakcja, prenumerata, reklama. Zbiór dokumentów istotnych dla polskiej mniejszości narodowej.

Tygodnik Wileńszczyzny
Aktualności, komentarze, informacje o działalności samorządu rejonu wileńskiego.

Wileńszczyzna, Polski Zespół Pieśni i Tańca
Informacje o zespole, wyjazdach, kalendarium, galeria zdjęć.

Wołanie z Wołynia
Pismo redagowane w rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrogu na Wołyniu.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: