Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Społeczeństwo: Państwo: Administracja_rządowa: Kultura_i_dziedzictwo_narodowe

Zobacz także:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Informacje o ministerstwie, aktualności, instytucje kultury i uczelnie artystyczne, prawo, stypendia.Instytut im. Adama Mickiewicza
Wspieranie twórczości kulturalnej, podnoszenie jakości edukacji i animacji kulturalnej.

Instytut Książki
Promocja książki i czytelnictwa w kraju oraz popularyzacja polskiej literatury na świecie. Aktualności, literatura polska, rynek książki.

Instytut Teatralny
Dokumentacja życia teatralnego. Aktualności, statut, działalność.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Statut, zadania i organizacja, pomniki historii, muzea, wydarzenia.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Aktualności, działalność, projekty i plany.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Zajmuje się badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce. Statut, aktualności, projekty.

Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego
Informacje o ośrodku, baza danych archeologicznych, akty prawne. Antropologia, archeologia i pradzieje ziem polskich.

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie
Opinie i ekspertyzy, szkolenia. Poszukiwane i odzyskane dzieła sztuki.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: