Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Biznes: Organizacje_gospodarcze

Zobacz także:

Inne wersje językowe tej kategorii:
   
angielski  (16)   bułgarski  (8)   chiński tradycyjny  (3)  
chiński uproszczony  (24)   czeski  (14)   duński  (23)  
francuski  (6)   galicyjski  (15)   hiszpański  (5)  
holenderski  (12)   islandzki  (7)   japoński  (488)  
kataloński  (14)   niemiecki  (7)   norweski  (29)  
portugalski  (1)   rosyjski  (0)   rumuński  (25)  
szwedzki  (35)   ukraiński  (27)   włoski  (197)  
American Society for Training and Development
Organizacja zrzeszająca dyrektorów firm szkoleniowych, uczelni wyższych i dyrektorów HR na całym świecie. W Polsce reprezentuje branżę szkoleniową i dba o przejrzystość i profesjonalizm rozwoju polskiej gospodarki.

Business Centre Club
Instytucja wielopłaszczyznowa, wspierająca przedsiębiorczych Polaków. W serwisie aktualności, informacje o historii i siedzibie organizacji, regulamin, archiwum wydarzeń, wywiady, wiadomości o kontaktach handlowych i konkursie Lider Polskiego Biznesu.

Centrum Innowacji Fire
Oferuje pomoc w tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw oraz oferuje dostęp do fachowej wiedzy, niezbędnej dla ich prawidłowego rozwoju.

Cotrima
Ogólnopolskie porozumienie producentów żaluzji i rolet.

Dolnośląska Izba Gospodarcza
Organizacja samorządu gospodarczego, której zadaniem jest reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.

Eurpoejskie Stowarzyszenie Producentów AGD w Polsce
Reprezentuje interesy pracodawców producentów sprzętu AGD, członków CECED Polska wobec organów państwa.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza i stali oraz metali nieżelaznych i związane z ich działalnością podmioty.

Icech
Główne tematy serwisu to: cech, rzemiosło i przedsiębiorczość, ponadto wyszukiwarka, katalog i wiadomości.

Iławska Izba Gospodarcza
Reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.

Instytut Zarządzania
Organizacja menedżerska, tworzenie systemów przepływu informacji związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Organizacja dba o ochronę gospodarczą firm związanych z transportem kolejowym. W serwisie: struktura organizacji, aktualności, sekcje branżowe, galeria.

Izba Pracodawców Polskich
Wspieranie działania polskich firm. Doradztwo, szkolenia, bieżące informacje o działalności firm, lobbingu przy instytucjach europejskich, ułatwianie współpracy.

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej
Ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca producentów i importerów artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych.

Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych
Reprezentuje interesy firm zrzeszonych wobec organów władzy państwowej i samorządowej, udziela porad i konsultacji w sprawach prawnych, finansowych i organizacyjnych, organizuje konferencje.

Konfederacja Pracodawców Polskich
Historia, władze, aktualności, dialog społeczny, przedsiębiorczość, opinie i stanowiska.

Koszalińska Izba Przemyslowo-Handlowa
Reprezentant interesów podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności, aktualności, informacje, członkowie i usługi.

Krajowa Izba Gospodarcza
O strukturze, działalności i partnerach KIG, Info-Net KIG, katalogi firm, pismo eksporterów i importerów "Rynki zagraniczne", KIG Centrum Promocji, targi i wystawy.

Krajowe Forum Chłodnictwa, Związek Pracodawców
Stawia sobie za cel rozszerzanie swobody i możliwości współpracy oraz porozumienia pracodawców ze środowiskiem pracowników jak i użytkowników.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Archiwistów
Zrzesza firmy prywatne działające w branży archiwalnej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
Informacje o Stowarzyszeniu i jego działalności na rzecz kupców. Artykuły prasowe na tematy związane z branżą, forum kupieckie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji
Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca firmy polskie i zagraniczne z różnych branż.

Polska Izba Gospodarki Odpadami
Zrzesza przedsiębiorców prywatnych, komunalnych, związki gmin, wiodące na rynku przedsiębiorstwa z kapitałem polskim i zagranicznym oraz organizacje odzysku zajmujące się zbieraniem, transportem, recyklingiem i unieszkodliwianiem wszystkich rodzajów odpadów.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorców prywatnych. Prowadzona działalność, publikacje, szkolenia i aktualności.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych, tworzenie polityki ich zatrudnienia.

Polski Związek Firm Deweloperskich
Związek pracodawców zrzeszający firmy deweloperskie, działające w branży budownictwa mieszkaniowego; uczestniczy w pracach legislacyjnych nad poprawą sytuacji mieszkaniowej w Polsce; działa na forum polskim i europejskim.

Polski Związek Firm Ochrony
Reprezentuje interesy zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki
Udostępnia informacje nt. uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, wyszukiwanie wiarygodnych partnerów oraz miejsc lokalizacji przedsięwzięć, ułatwianie dostępu do środków wspierających oraz doradztwo we wszystkich sprawach dotyczących produkcji i zbytu w Niemczech.

Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych
Pozyskuje partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej.

Stowarzyszenie Kupców Polskich
Wiadomości poświęcone problematyce kupieckiej, aktualności, władze, statut organizacji, forum.

Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego
Stowarzyszenie producentów przemysłu elektrotechnicznego. W serwisie katalog firm, władze, historia i aktualności, statut i komisje.

Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Informacje o konsorcjum naukowo-przemysłowym. Wzmocnianie współpracy między sferą badawczo-rozwojową województwa śląskiego a gospodarką.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: