Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Samfunn: Organisasjoner

Se også:

Denne kategorien på andre språk:
   
Albansk  (10)   Arabisk  (21)   Armensk  (19)  
Aserbajdsjansk  (1)   Dansk  (179)   Engelsk  (17.771)  
Bosnisk  (2)   Bretonsk  (6)   Svensk  (172)  
Bulgarsk  (37)   Farsi  (0)   Finsk  (57)  
Fransk  (544)   Galisisk  (52)   Gresk  (11)  
Hebraisk  (47)   Hindi  (8)   Hviterussisk  (21)  
Indonesisk  (74)   Italiensk  (203)   Japansk  (2.113)  
Katalansk  (249)   Kinesisk med enkle tegn  (27)   Kinesisk  (15)  
Kroatisk  (33)   Kurdisk  (14)   Kymrisk  (2)  
Latin  (6)   Latvisk  (29)   Litauisk  (12)  
Malayisk  (6)   Nederlansk  (302)   Polsk  (132)  
Portugisisk  (24)   Rumensk  (101)   Russisk  (13)  
Serbisk  (46)   Slovakisk  (38)   Slovensk  (2)  
Spansk  (323)   Taiwansk  (13)   Thai  (1)  
Tsjekkisk  (56)   Tyrkisk  (326)   Tysk  (33)  
Ukrainsk  (68)   Ungarsk  (13)   Vietnamesisk  (4)  
Birkebeinerordenen
Informasjon om den uavhengige og upolitiske ordenen som ble stiftet 19. september 1927. Ordenen består i dag av fire losjer.

CISV Norge
Children's International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Civitan Norge
Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for en bedre samfunnsånd. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.

Ensliges landsforbund
Medlemsorganisasjon som arbeider for ensliges og aleneboendes interesser, økonomisk og sosialt. Nyheter, tips, fakta om å bo alene, samt møter, kontakt og boligbyggelag.

FN og Norge
Side som tar for seg Norges rolle i FN og litt om viktige FN-organisasjoner, samt litt om Irak-krigen. Skrevet av tre elever ved Alta videregående skole.

Foreningen Norden
En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.

Grenlandsaksjonen
En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter.

Grønn hverdag
Norges største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere tidligere kjent som Miljøheimevernet. Nyheter og tips om små og store ting man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig.

Institusjonen Fritt Ord
Har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Juvente
Avholdsorganisasjon for ungdom.

Landsforeningen for voldsofre
Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Paraplyorganisasjon for 60 norske organisasjoner. Informasjon om LNU, aktiviteter, og om forskjellige støtteordninger.

Max Havelaar
Fairtrade garantimerke som er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter. Informasjon om organisasjonen, produktene og produsentene.

Mensa Norge
Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester.

Motorførernes avholdsforbund (MA)
Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes.

Natteravnene i Norge
Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over fylkes- og lokallag.

Nordisk romaniråd (NRR)
Arbeider for å fremme samarbeidet mellom romanifolket i Norden. Informasjon om og fra NRR. [Krever Flash.]

Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning
Informasjon om og fra redningsselskapet.

Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen
Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen.

Rotary i Norge
Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok.

Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP)
Med vedtekter, artikler og informasjon om konferanser.

Stoff til ettertanke
Driver holdningsskapende arbeid mot rus hovedsaklig rettet mot skoler. Oversikt over foredrag, artikler og fakta om rus.

Turvenner
Forening for enslige ikke-røkende over 40 år i Trondheim og omegn, som tilbyr sosiale aktiviteter som turer, dans, teater og ferier.

Den ukrainske forening i Norge
Foreningen arbeider for å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner, og for å fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn.

UNESCO-kommisjonen
Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen.

Ungdommens menneskeverdsallianse i Norge (UMAN)
En ungdomsbevegelse som tar utgangspunkt i at alle mennesker er like verdifulle og har den samme rett til liv og beskyttelse fra unnfangelse til naturlig død. UMAN arbeider blant annet mot abort og aktiv dødskjelp.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: