Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Samfunn: Jus

Se også:

Denne kategorien på andre språk:
   
Arabisk  (11)   Aserbajdsjansk  (0)   Dansk  (50)  
Engelsk  (23.621)   Svensk  (51)   Bulgarsk  (49)  
Farsi  (4)   Finsk  (273)   Fransk  (738)  
Galisisk  (4)   Gresk  (3)   Hviterussisk  (2)  
Indonesisk  (6)   Italiensk  (709)   Japansk  (452)  
Katalansk  (37)   Kazakh  (1)   Kinesisk med enkle tegn  (301)  
Koreansk  (83)   Kroatisk  (8)   Latvisk  (67)  
Litauisk  (54)   Nederlansk  (417)   Polsk  (59)  
Portugisisk  (56)   Rumensk  (70)   Russisk  (110)  
Serbisk  (18)   Spansk  (198)   Tsjekkisk  (62)  
Tyrkisk  (67)   Tysk  (2.560)   Ukrainsk  (80)  
Ungarsk  (11)  
Adma24
Juridiske dokumenter på nett - for rådgivere, bedriftsledere og privatpersoner.
 • Advokat Online
  Markedsfører, utvikler og kvalitetssikrer juridiske maler for det profesjonelle markedet.

  AleneMedBarn.no
  Artikler og linker innen lov og rett vedr. barn, barnefordeling, trygderettigheter, foreldreansvar osv.

  Arbeidsrett.no
  Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert.

  Beregning av forsinkelsesrente
  Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav.

  Bevis
  Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.

  Clara
  Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.

  Domsdatabasen
  Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner.

  Eurett.no
  Ressursside innen EØS- og EU-rett. Nettstedet er delt inn i rettskilder, emner, lenker, søkeside og studieinformasjon.

  Iktrett.no
  Iktrett.no inneholder nyheter IKT-rettslige emner, egene emnesider, nyheter, rettskilder og mange rettslige avgjørelser inne domenenavn og lenkeansvar.

  IRI: Dokumentsamling - artikler
  Rapporter skrevet på norsk innenfor forskjellige områder av jus og IT. utgitt av Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Juridisk nettviser
  Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT.

  Jushjelpa i Midt- Norge
  Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.

  Jus.no
  Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk for organisasjonene og Juristforbundets forlag.

  JusNytt.no
  JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar.

  Jusped jusleksikon
  JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.

  Juss-Buss
  en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo. Tilbyr fri rettshjelp.

  Jussportalen.no
  Startsiden for juridisk informasjon på internett.

  Jusstorget
  Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.

  Jusstudent.com
  Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
  Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.

  Konfliktrådet
  Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.

  Konkursrådet
  Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.

  Kripos
  Kriminalpolitisentralen er et sentralt politiorgan. Informasjon, tips, aktuell informasjon, statistikk og rapporter.

  Kurs i arbeidsrett og personaljuss, håndtering av personalsaker
  Et Peluko-kurs gir en grundig innføring i arbeidsrettslige problemstillinger, og setter deg i stand til å håndtere selv de vanskeligste personalsaker.

  Paragrafen.no
  Gir oversikt over norske juridiske nettsteder og inneholder informasjon om juss. Muligheter for søking etter emner og komplett oversikt over norske advokater med eget nettsted sortert etter fagområde og sted.

  Patentstyret
  Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.

  Politiets sikkerhetstjeneste
  En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.

  Rettsnorge.no
  Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.

  Rettsprakis.no
  Ny portal, med oversiktlig søke- og analyseverktøy for norsk rettspraksis. (Betalingstjeneste)

  Stiftelsen Lovdata
  NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.

  Testament.no
  Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus.

  Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
  Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser.

  Våpen og Jus
  Informasjon om våpenloven, forskrifter, praksis og tolkninger.

  ØKOKRIM
  Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

  Search:

  Help build the largest human-edited directory on the web.
  Submit a Site
  Open Directory Project - Become an Editor

  The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

  Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

  Other sites: