Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Samfunn: Forsvar: Organisasjoner

Se også:

Denne kategorien på andre språk:
   
Dansk  (42)   Italiensk  (49)  
Artilleriets offisersforening
Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet.

Befalets Fellesorganisasjon.
BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har ca 10500 medlemmer totalt.

Folk og forsvar
Ble stiftet i 1951 med formål å å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Har i dag 75 medlemsorganisasjoner.

Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag
FMKT, på folkemunne "Divisjonsmusikken" i Trondheim, er ett av Norges profesjonelle militærmusikkorps.

Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund
Ble stiftet i 1960 og organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarets Forskningsinstitutt og Statens Kantiner.

Det Frivillige Skyttervesen
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Opprettet av Stortinget i 1892.

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning på høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en rendyrket forsvarsfaglig profil.

Norges Forsvarsforening
Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner landets frihet, uavhengighet og fred.

Norges Offisersforbund
Organiserer befal i alle forsvarsgrener. Første lokalforening stiftet i 1847.

Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)
Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.

Norske Gardemusikeres Forbund (NGMF)
Veterankorpset er NGMF`s ansikt utad. Korpset består av tidligere musikkgardister som samles til musikalsk og sosialt samspill.

Norske reserveoffiserers forbund
Et frittstående forbund av vernepliktige og utskrevet befal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og befal i Heimevernet

NOSU (Norwegian Support Unit)
Felles portal for de millitære støtteelmentene i utlandet. Informasjon rundt flytting og bolig, samt tjenestegjøring i utlandet.

Sjømilitære Samfund
SMS er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøforsvar. Utgir Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 6 ganger i året.

Trøndelag Gardistforening
Organisasjon for tidligere gardister, befal og ansatte fra Midt-Norge, som har tjenestegjort i H M Kongens Garde.

Veterandrilltroppen
Veterandrilltroppen er den aktive delen av Norske Drillgardisters Forbund (NDGF). NDGF ble etablert i 1986 som et organ for tidligere Drillgardister ved Hans Majestet Kongens Garde.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: