Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Næringsliv: Organisasjoner

Se også:

Denne kategorien på andre språk:
   
Dansk  (23)   Engelsk  (16)   Svensk  (35)  
Bulgarsk  (8)   Fransk  (6)   Galisisk  (15)  
Islandsk  (7)   Italiensk  (197)   Japansk  (486)  
Katalansk  (14)   Kinesisk med enkle tegn  (24)   Kinesisk  (3)  
Nederlansk  (12)   Polsk  (32)   Portugisisk  (1)  
Rumensk  (25)   Russisk  (0)   Spansk  (5)  
Tsjekkisk  (14)   Tysk  (7)   Ukrainsk  (27)  
Balanced Scorecard Forum Norge
Nordisk forum for balansert målstyring. Informasjon om konseptet og definisjoner, leverandøroversikt og lenker.

Bedriftsforbundet
Interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Boligsamvirket.no
Boligsamvirkets felles nettsted med informasjon om NBBL, boligbyggelag og borettslag, daglig nyhetstjeneste, boligsalg, og medlemsfordeler, pristatistikker, bokhandel.

Bonde og Småbrukarlaget
Bransjeorganisasjon for norske bønder og småbrukere.

Byggenæringens Landsforening
BNL er tredje største landsforening i NHO. På nettstedet finner du liste over bransjeforeninger innen byggenæringen.

Fagstrikk
Garnfaghandelens forbund, garnfaghandelens talerør overfor fabrikker, grossister og myndigheter, samt et opplysningssenter for medlemmer. Oversikt over alle forbundets medlemmer.

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Informasjon om foreningen, pressemeldinger, publikasjoner, finanstjenester, statistikk, finansnyheter. Forening som startet som en sammenslutningen mellom Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HSH er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen tjenesteytende sektor. HSH organiserer bedrifter innen detalj-, agentur-, import- og engroshandel, reiseliv, forlag, IT, konsulenttjenester, vikartjenester, regnskaps- og økonomitjenester, servering og ulike typer personlig tjenesteyting.

IKT-Norge
Interesseorganisasjon for IKT-næringen. IKT-Norge er en sammenslåing av Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF).

Kommunenes Sentralforbund
KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon

Landslaget for lokalaviser
Informasjon om laget og oversikt over medlemsaviser.

Legemiddelindustriforeningen
LMI er en bransjeforening for legemiddelindustrien. Foreningen yter bransjerelatert service, opplysnings- og undervisningsvirksomhet.

LOGMA - Selskap for Logistikk / Materialadminstrasjon
LOGMA arbeider for å utbre kunnskap om fagområdet logistikk/materialadministrasjon, for derigjennom å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet.

NAL - Norske Avisers Landsforening
NAL er avisenes bransje- og utgiverorganisasjon og representerer omkring 97 prosent av det totale avisopplaget i Norge. NAL er den sentrale forhandlingspart i forhold avisenes arbeidstagerorganisasjoner.

NARF - Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Bransjeorganisasjon for utøvere av ekstern regnskapsvirksomhet.

Norges Praktiserende Arkitekter
NPA er næringsorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.

Norges Taxiforbund
Interesseorganisasjon for norske taxieiere.

Norsk bygdeturisme og gardsmat
Informasjon om organisasjonen og lokallag. Medlemmene tilbyr egenproduserte matvarer innen sine spesialområder og tradisjoner, samt servering og overnatting.

Norsk industri
Sammenslåing av Teknologibedriftenes landsforening (TBL) og Prosessindustriens landsforening (PIL). Foreningen er tarifforganisasjon, næringspolitisk pådriver og fellesforum i tekniske og kompetanserelaterte spørsmål.

Norsk senter for prosjektledelse
Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning. Les om prosjekter og arrangementer.

Norske Inkassobyråers Forening
Interesseorganisasjon for inkassobransjen.

NSF - Norges standardiseringsforbund
Standardiseringens portal i Norge. Informasjon om standarder og standardiseringsarbeid.

Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for den enkeltes leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Rådgivende Ingeniørers Forening
RIF er en organisasjon for kvalifiserte rådgiverfirmaer.

Scandinavian Society for Trenchless Technology [SSTT-Norge]
Skandinavisk avdeling av ISTT. Er en tverrfaglig forening, der ledningseiere, rådgivere, entreprenører og produsenter samarbeider for å optimalisere løsninger for NO-DIG oppgaver.

Småbedriftsforbundet
Landsdekkende organisasjon som bistår småbedrifter med stordriftsfordeler, og samtidig fungerer som deres næringspolitiske talsrør.

Sydspissen
Paraplyorganisasjon for Sørlandet der næringsliv, det offentlige, utdannings- og kompetansesentra samarbeider om felles mål og en felles agenda. Informasjon om aktiviteter og medlemmer.

Teleforum
Bransjeorganisasjon for leverandører av nettformidlede tjenester. Foreningen organiserer i dag flertallet av de ledende informasjonsleverandørene på markedet

Treforedlingsindustriens bransjeforening
Samler norske produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater. Medlem i Prosessindustriens landsforening.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: