Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Næringsliv: Forretningstjenester: Konsulenter

Denne kategorien på andre språk:
   
Dansk  (107)   Engelsk  (871)   Svensk  (134)  
Finsk  (76)   Fransk  (18)   Gresk  (14)  
Indonesisk  (7)   Italiensk  (113)   Japansk  (19)  
Katalansk  (154)   Kinesisk med enkle tegn  (100)   Kinesisk  (6)  
Litauisk  (20)   Nederlansk  (93)   Polsk  (140)  
Portugisisk  (3)   Rumensk  (48)   Serbisk  (6)  
Spansk  (45)   Tsjekkisk  (14)   Tyrkisk  (73)  
Tysk  (1.336)   Ukrainsk  (22)  
align management group a.s.
Et norskeid konsulentselskap som integrerer nettverksbaserte ledelsesverktøy, erfaringsbaser og konsulentbistand på områdene endringsledelse, implementering av strategi, virksomhetsstyring og lærende organisasjoner.

Argus miljø AS
Biologisk rådgivningsfirma som utfører de fleste typer enklere miljøundersøkelser både på land og i vann. Tilbyr også kurs i biologiske temaer.

Arkitekst DA
Tilbyr kurs og konsulenttjenester innenfor språk og litteratur. Informasjon om produkter og om selskapet og dets medarbeider, samt lesetips.

AV Prosjekt
En virksomhet som primært arbeider med konsulentjenester ved installasjoner i konferanserom, auditorier, videokonferanserom og opplevelses-sentra. Nettstedet har informasjon om produkter, tjenester og referansekunder.

Beliefgroup
Arbeider innen et bredt spekter av ledelses- og teknologirådgivning. Informasjon om tjenester, bransjer og ansatte.

Benefit Network BN Norge
Bistår store bedrifter med rådgivning knyttet til ansattgoder.

Børsting og Daldorff rådgivning organisasjon og personalressurser DA
Tilbyr tjenester innen kartlegging av personalressurser, omstilling og endring, samt helse, miljø og sikkerhet.

Carefrontation
Gestaltterapeut Heddy Anne Lund tilbyr gestaltbasert organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Din utvikling AS
Konsulentselskap innen organisasjonsutvikling, omstillings og endringsprosesser, coaching og bruk av vurderingsverktøy.

Doeng Ltd.
Tilbyr ingeniørtjenester til maritim, offshore og mekanisk industri.

Existenz.no
Tilbyr hovedsaklig veiledning og coaching basert på kompetanse innen gestaltpsykoterapi. Drevet av Remi Marents.

Finnhotell.no
Byråtjenester til privat næringsliv, offentlige etater og organisasjoner som trenger hotell. Tjenestene er levert av Kurs og konferanseservice.

First People Int
Konsulenter for salgsutvikling, salgstrening, rekruttering og coaching. Visjon og forretningsidé, produkt- og ansatteoversikt. [Krever Flash.]

Geelmuyden.Kiese
Informasjon om rådgiverenes tjenester og kompetanse, artikler og kontaktinformasjon.

Get2Knowledge AS
Tilbyr et totalkonsept omkring kunnskapsformidling og oppbygging av intellektuell kapital.

Gjerde Consulting AS
Leverer tjenester som termografi, inspeksjon, kontroll og service til skip og skipsindustrien i Norge og rundt om i hele verden.

Good Move
Lite konsulentselskap lokalisert i Grenland, Telemark. Hovedaktivitetene er kursarrangement i Spania og Norge, relocation services og prosjektledelse.

Hartman Management AS
Jobber innen området organisasjonsutvikling og ferdighetstrening. Informasjon om kurs, rådgivning og konsulenttjenester.

Helland, Knut E
Enkeltmannsforetak som tilbyr rådgivning for organisasjon og ledelse med utgangspunkt i komnmunal sektor.

Human Factors AS
Konsulentfirma innen organisasjonsutvikling, team-utvikling, team-analyser, ledertrening og personvurderinger.

INCA Consulting AS
Et konsulentfirma, tilbyr tjenester innen styring, strukturering og utvikling av selskap.

InfoLog AS
Bistår med rådgivning og utvikling innen ledelsesinformasjon, beslutningsstøtte, datavarehus og generell applikasjonsutvikling. Informasjon om tjenester og produkter.

Interaktive opplevelser
Tilbyr rollespill for konferanser, relasjonsbygging, kick-off og lignende. Beskrivelse av produktene, forretningside og kontaktinformasjon.

Jaruma AS
Høykompetanse konsulentselskap innen samisk- og urfolksrelaterte spørsmål. Forretningsfilosofi, tjenester og referanser.

Kulturkonsulenten Åge Utnes
Tilbud om språkvask, kulturadministrasjon, produksjonsstøtte, lydkjøring, fysiske tjenester og ungdomsarbeid.

Kunnskapsgartnerne
Tilbyr rådgivning innenfor bedriftskultur, informasjonsstyring og kombinasjonen kunnskap, organisasjon og teknologi. Arrangerer også seminarer og workshops. Informasjon om tjenester, metode, samarbeidspartnere og kunderer.

Landbrukseiendom
Tar på seg oppdrag innen landbruk generelt, boplikt, landbruksøkonomi og konsesjoner for kjøp av landbrukseiendommer. Med kontaktinformasjon og informasjon om bøker til salgs.

Landeandcompany
Tilbyr rådgivning innen strategi og forretningsutvikling for innholdsproduserende, innholdsdistribuerende og innholdsavhengige virksomheter.

Lars Grytbakk
Kursleder, foredragsholder og veileder siden 1990.

Ledelse organisasjon selvutvikling (LOS)
Selskap innen coaching, karriere rådgivning, outplacement, rekruttering, trening av selgere og ledere, samt teamutvikling.

M4 partner
Tilbyr tjenester som skal øke oppdragsgivernes beslutningsevne gjennom proaktiv rådgivning, grundige analyser og fremtidsrettede løsninger.

Macfarlane International Business Services
Konsulentvirksomhet som og tilbyr internasjonale konsulenttjenester, eksportutvikling, markedsutvikling og forretningsutvikling. Bistår med å finne nye produkter for imoprtvirksomheter. Bedriften er lokalisert i Tyskland.

McKinsey & Company
Ledelsesrådgivning.

Memetix
Trener enkeltmennesker og team i målbevisst tenkning, kommunikasjon og handling. Tilbyr åpne treninger og skreddersydd virksomhetsutvikling i privat og offentlig sektor.

Norkon.com
Tilbyr rådgivning og representasjon for norske firmaer i Tyskland.

Norsk kompetansebygging
Gjennomfører hele eller deler av ulike spørreundersøkelser som brukerundersøkelser, kundeundersøkelser og markedsundersøkelser, samt forskjellige utredningstjenester.

Notø Forsikringsmegling AS
Tilbyr rådgiving til norske og utenlandske bedrifter rådgivning om forsikring.

Næringsmiddelrådgiver Marit Skotheim
Bedriftsrådgivning innen merking og sammensetning av næringsmidler, herunder blant annet tilsetningsstoffer og næringsmiddeltilsynets merkeforskrifter.

Organisasjonskurs
Tilbyr kurs som skal bidra til bedre trivsel, kommunikasjon og effektivitet i arbeidslivet og coaching.

Organisator AS
Rådgiver Halldis Prestegård arbeider med utvikling av personlig effektivitetsprogram (PEP) som hovedprodukt og holder kurs i presentasjonsteknikk.

Pampedia AS
Tilbyr rådgivning og utvikling innen organisering av kompetanseressurser, ledelse av læringsprosesser og kompetanseutvikling. Firmainformasjon og tjenesteoversikt.

Petersen Consulting
Jobber med kompetanseheving og resultatforbedring i næringslivet. De tilbyr kurs i salg og markedsføring, ledertrening og coaching.

Plan 1
Består av 5 konsulenter innen bedriftsutvikling og rådgivning i Buskerud, Telemark, Vestfold, Oslo og Akerhus med erfaring innen markedsføring, lederutvikling og konfliktløsning.

Pronom
Virksomhet med fokus på brukervennlig innhold på websider. Hege Forus tilbyr utforming av engelsk og norsk tekst for digitale medier og rådgivning innen web usability.

RiskFinder DA
Konsulentvirksomhet og salg av HMS produkter. Fokuserer på arbeidsmiljø- og risikoanalyse.

Rokade as
Tilbyr tjenester innen corporate finance, bedriftssamarbeid, fusjoner, strategiske allianser, oppkjøp og bedriftssalg, lisensiering, partnersøk, snuoperasjoner, restrukturering, forretningsutvikling, oppstarts- og venturesituasjoner

Runit Raufoss industripartner AS
Leverandør av tjenester som drift av IT-løsninger og rådgivning til industrien. Informasjon om selskapet og deres tjenester.

ScorePlan
Tilbyr løsninger for analyse og lønnsomhetsstyring, styringsmodeller, styringssystemer og Balanced Scorecard.

Sett utenfra
Påtar seg rollen som hemmelig kunde og vurderer bedriftens produkt, service og personell sett med kundens øyne. Rådgivning og opplæring innen kundeorientering. [Krever Flash.]

Siviling. Georg A. Krohg, MNIF
Sivilinginiør med mer enn 10 års erfaring som IT-leder i store og mellomstore bedrifter. Tilbyr rådgivning innen IT-relatert forretningsstrategi, informasjonslogistikk, datasikkerhet og webutvikling.

Sohlberg & Toftenes AS
Utfører tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, brannkonsulent og risikoanalyse, for næringsbygg, offentlig bygg og private boliger.

Strategy House
Tilbyr analyser og bistår med produktutvikling og strategiarbeid.

System integrasjon og enterprise management
Planlegging, design, implementasjon og tilrettelegging for helautomatisert drift av komplekse miljøer der byggteknikk, de fleste hardware og software plattformer og spesialisert utstyr (bank, sykehus etc.) blir ivaretatt

Søvik AS
Konsulentvirksomhet innen byggebransjen med hovedvekt på bygge- og anleggsteknikk, bru- og kaikonstruksjoner. Konsulent for Miljøfyrtårn-sertifikat.

Tazz AS
Konsulentbaserte tjenester innen anskaffelse og kontrakt. Har kontor i Oslo, Bergen og Bærum.

Tekno inform AS
Utfører tjenester innen økonomi, logistikk og forsyning. Informasjon om metodikk og tjenester.

TPM Team Scandinavia
Tilbyr konsulenttjenester innenfor teamarbeid og TMP (Total Productive Management). Har kontorer i Norge og Sverige.

UNIConsult AS
Uavhengig konsulentselskap med fokus på økonomi- og virksomhetsstyring, anskaffelse og systeminnføring, HR og organisasjonsutvikling.

Uroboros systemet
Tilbyr lederutvelgelse og bedriftsundersøkelser ved hjelp av web-baserte tester og spørreundersøkelser.

VSD Logistics
Leverandør av administrative logistikktjenester, både innenfor tradisjonelle markedskanaler og e-handel.

WHOAAH - Ekeberg Consulting
Tilbyr konsulenttjenester, rådgivning og foredrag knyttet til immaterielle rettigheter, med spesiell kompetanse på områder som patentering av datamaskinrelaterte oppfinnelser og amerikansk patentrett.

Winfried Deijmann
Foredragsholder, talent coach og managementkonsulent basert i Røyken, Buskerud.

Wrokflow Consulting AS
Tilbyr konsultenttjenester innen økonomisystemer og fakturalogistikk, samt utfører kortere eller lengre lederoppdrag overfor økonomi- og regnskapsavdelinger.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: