Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Nederlands: Maatschappij: Werk


Zie ook:

Deze categorie met sites in andere talen:
   
Bahasa_Indonesia  (5)   Bretons  (2)   Deens  (71)  
Duits  (1.245)   Engels  (602)   Fins  (17)  
Frans  (61)   Grieks  (11)   Italiaans  (111)  
Japans  (42)   Koreaans  (6)   Noors  (20)  
Pools  (21)   Russisch  (3)   Tsjechisch  (4)  
Turks  (102)   Vereenvoudigd Chinees  (3)   Zweeds  (135)  
Arbeidsrechter
Vragen en antwoorden over personeelsvraagstukken, duidelijk uitgewerkt, met wetteksten en modellen.

B-alert Arbeid
Betaald abonnement met het laatste overheidsnieuws op het gebied van arbeidszaken, gerubriceerd op onderwerp. Jurisprudentie, beleidsstukken en wet- en regelgeving.

Beroepserkenning in de Europese Unie
Informatie over het uitoefenen van een gereglementeerd beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie. Europese wetgeving en contactgegevens van diverse organisaties.

Breed Platform Verzekerden en Werk
Organisatie die zich inzet voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij werk en verzekeringen in verband met gezondheidsproblemen in heden of verleden.

Delta Zutphen
Uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening, verantwoordelijk voor mensen die binnen die regeling vallen in het werkgebied. Biedt deze mensen mogelijkheden bij het vinden van een passende plaats op de arbeidsmarkt.

Internet werkt
Overzicht van links met betrekking tot sociale zekerheid, werk en reïntegratie.

Kompas vzw
Centrum voor loopbaanontwikkeling en -planning. Begeleiding en klaarheid krijgen voor wie zich wenst te herpositioneren of heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Loonwijzer
Middel van de christelijke vakbond om lonen transparanter te maken, door ze te vergelijken met die van je collega's. Voor België worden de gegevens verwerkt door het Hoger instituut voor de arbeid.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
In het Belgische socialezekerheidsstelsel is de RVA belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering.

Stichting Grensarbeid
De stichting komt op voor de belangen van grenslandwerknemers, woonachtig in Nederland en werkzaam in België. De website geeft informatie voor deze doelgroep.

Stichting van de Arbeid
Landelijk overlegorgaan van drie centrale organisaties van werkgevers en drie centrale organisaties van werknemers in Nederland. Algemene informatie over de Stichting en een uitgebreid overzicht van adviezen, nota's, aanbevelingen en persberichten.

UWV
Informatie over de organisatie en de dienstverlening, gerangschikt naar algemene gegevens en informatie voor werkgevers en verzekerden.

Werkportaal.nl
Op Werkportaal.nl wordt alle informatie van de Publieke Omroep over werk en economie gebundeld.

Werksite
Diverse beschrijvingen van werkervaringen, bedoeld om bezoekers te helpen bij hun beroepskeuze.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: