Click here to Remove Link to your site
 
World: Kurdî: Civak: Dîrok

Li vira binêre:

Ev kategorî bi zimanên din:
   
Almanî  (924)   Azerî  (2)   Baskî  (11)  
Belarûsî  (15)   Bosnî  (2)   Bulgarî  (8)  
Danîmarqî  (367)   Erebî  (6)   Esperanto  (8)  
Farisî  (3)   Fransizî  (682)   Fînî  (22)  
Galîkî  (32)   Gelîka Skotan  (1)   Hirvatî  (30)  
Holandî  (249)   Japonî  (126)   Katalonî  (266)  
Kazakh  (2)   Koreyî  (6)   Litwanî  (21)  
Macarî  (15)   Norvecî  (98)   Polonî  (506)  
Portugalî  (91)   Romanî  (25)   Rûsî  (221)  
Sardî  (5)   Sirbî  (4)   Swêdî  (181)  
Tagalogî  (109)   Taywanî  (1)   Tirkî  (62)  
Ukranî  (40)   Viyetnamî  (0)   Welşî  (1)  
Çekî  (116)   Çîniya Hêsan  (81)   Çînî  (18)  
Îngilîzî  (12,594)   Îspanî  (714)   Îtalî  (1,263)  
Yûnanî  (0)  Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: