Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Dansk: Videnskab: Samfundsvidenskab: Jura

Se også:

Denne kategori på andre sprog:
   
Engelsk  (23.603)   Norsk  (151)   Svensk  (51)  
Arabisk  (11)   Aserbajdsjansk  (0)   Bulgarsk  (48)  
Farsi  (4)   Finsk  (273)   Fransk  (715)  
Galicisk  (4)   Græsk  (3)   Hollandsk  (418)  
Hviderussisk  (2)   Indonesisk  (7)   Italiensk  (705)  
Japansk  (454)   Katalansk  (37)   Kazakh  (1)  
Kinesisk (simplificeret)  (302)   Koreansk  (83)   Kroatisk  (8)  
Lettisk  (67)   Litauisk  (54)   Polsk  (59)  
Portugisisk  (56)   Rumænsk  (70)   Russisk  (110)  
Serbisk  (17)   Spansk  (198)   Tjekkisk  (62)  
Tyrkisk  (67)   Tysk  (2.575)   Ukrainsk  (81)  
Ungarsk  (11)  
Aarhus Universitet - Juridisk Bibliotek
Informationssøgning, databaser og tidsskrifter.

Advokatfirmaet Christian Vinaa: Spirituskørsel
Information og råd for spritbilister.

Arbejdsdirektoratet: Retsforskrifter
Samlingen af love, bekendgørelser, vejledninger, meddelelser, domme og rundskrivelser omkring arbejdsløshedsforsikring.

Civilstyrelsen
Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn.

Danmarks Familieadvokat
Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura

Dansk og international jura
Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo.

Danske Lov
Med lovtekster, cirkulærer, afgørelser og kommentarer, nyhedsstof o.a. Kræver abonnement hos Lex Danica Ltd.

Det Danske Voldgiftsinstitut
Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut

Domstolene i Danmark
Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links.

Elsa Denmark
De europæiske jurastuderendes forening.

EUR-Lex: Portalen til EU-lovgivningen
Traktater, love, retspraksis, parlamentsforespørgsler og dokumenter.

Forbrugerstyrelsen: Jura
Stor samling af love og regler omkring markedsføring og forbrugerspørgsmål. Med spørgsmål/svar og links.

Fri proces
Information fra Advokatfirmaet Christian Vinaa. Adresser, links og gratis online ansøgning.

IT-retten.dk
Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.

Jura
Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv.

Jurainformation
Forlags-, kursus- og konsulentvirksomhed.

JuraLink.dk
Portal med artikler, nyheder, links, jobforum og nyhedsbrev.

Juraportalen Themis
Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg.

JuraWeb
Gratis guide til juridisk vejledning samt en jobdatabase, samt konkret juridisk rådgivning.

Justitsministeriet
Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.

Karnov
Udgiver danske lovsamlinger, stiller nye love og bekendtgørelser til rådighed.

Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683
Præsentation, og uddrag af de 6 bøger. Også Kongeloven af 1665.

Det Kongelige Bibliotek: Jura
Nationalt hovedfagbibliotek for fagets kilder, på papir og elektroniske.

Københavns Universitet: Det juridiske Laboratorium
De jurastuderendes bibliotek, med informationssøgning, emner, database, tidsskrifter og nyheder.

Lise Marie Birk: Rettens kilder
Skrevne og uskrevne. Fortæller om det Danske retssystem.

LO: Juridisk service
Systematisk information om love, aftaler, domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Nettets Gratis Retshjælp
Juridisk Brevkasse, Retshjælpen drives af praktiserende advokater.

Paragraf
Månedsblad for det juridiske studium på Aarhus Universitet. Med artikler og kalender.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.

Publi-com
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrerede oplysninger og regnskaber fra danske aktie- og anpartsselskaber.

Retlig kvalitet i digital forvaltning - bidrag til en systemudviklingsmetode
Ph.d afhandling af Hans Christian Spies, Retsvidenskabeligt Institut.

Retsinformation
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Retssal.dk
Retshjælp, juridisk information, bibliotek og ugens emne.

Synopsis
Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: