Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Dansk: Samfund: Myndigheder

Se også:

Denne kategori på andre sprog:
   
Engelsk  (2.486)   Norsk  (1)   Svensk  (49)  
Albansk  (6)   Arabisk  (32)   Aserbajdsjansk  (0)  
Bulgarsk  (192)   Estisk  (16)   Farsi  (31)  
Finsk  (39)   Fransk  (1.033)   Græsk  (2)  
Gujarati  (3)   Hebraisk  (15)   Hindi  (1)  
Hollandsk  (177)   Hviderussisk  (3)   Indonesisk  (51)  
Islandsk  (39)   Italiensk  (240)   Katalansk  (669)  
Kazakh  (4)   Kinesisk (simplificeret)  (83)   Kroatisk  (39)  
Kurdisk  (3)   Lettisk  (130)   Litauisk  (134)  
Makedonsk  (22)   Malaysisk  (0)   Marathi  (3)  
Occitansk  (2)   Polsk  (475)   Portugisisk  (10)  
Rumænsk  (0)   Russisk  (20)   Serbisk  (62)  
Slovakisk  (40)   Slovensk  (1)   Spansk  (159)  
Tagalog  (1)   Thai  (95)   Tjekkisk  (66)  
Tyrkisk  (133)   Tysk  (204)   Ungarsk  (158)  
Vietnamesisk  (23)   Walisisk  (1)  
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut
Arbejder med spørgsmål af interesse for den offentlige sektor og dens brugere.

Amtsrådsforeningen
Fællesorganisation for de 14 amter i Danmark. Foreningen varetager amternes interesser i forbindelse med ny lovgivning samt med internationale spørgsmål, særligt i EU-sammenhæng.

BeredskabsInfo
Nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet (brandvæsenet) og Falck.

Beredskabsstyrelsen
Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.

Danmark.dk
Genvejen til det offentlige.

Danmarks Statistik
Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold.

Digitale amter
Nyheder, artikler og temaer om IT-udviklingen i amterne, digital forvaltning, elektronisk borgerbetjening og fremtidens digitale sundhedsvæsen.

Energinet.dk
En selvstændig offentlig virksomhed der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas, og har til formål at opretholde forsyningssikkerheden og sikre et velfungerende marked.

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Love og regler om byggeri og bolig, erhvervsservice og regionalpolitik. Også information om handelshindringer, eksportkontrol og kompetenceklynger.
 • Familie- og forbrugerministeriet
  Omfatter familiepolitik, forbrugerpolitik og -beskyttelse samt fødevaresikkerhed.

  Finanstilsynet
  Tilsyn med finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet, samt lovgivning og statistik/nøgletal.

  FNs informationskontor
  De forenede nationer. Information om menneskerettigheder, fred og sikkerhed, folkeret og humanitære spørgsmål.

  Hegnsloven
  Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser.

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Beredskab, kommuner, sundhed, valg, EU og udlændingeområdet.

  IT- og Telestyrelsen
  Har som hovedopgave at udvikle og gennemføre initiativer inden for de centrale områder af regeringens IT-politiske strategi.

  NetBorger.dk
  Nem adgang til selvbetjeningsservice, personlige data og indsigt i det offentlige.

  Post Danmark
  Med frimærker, portoguide, postnumre og find pakken.

  Posttilsynet
  National regulator på postområdet med info om bl.a. klagebehandling og godkendelsesprocedurer.

  Sikkerhedsstyrelsen
  En statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri m.m.

  Skov- og Naturstyrelsen
  Fokus på de naturtilbud staten stiller til rådighed for borgerne.

  Slots- og Ejendomsstyrelsen
  Info om slotte, haver og ejendomme.

  Statsamterne
  Administrerer en række lovgivninger, og varetager den hermed forbundne vejlednings- og informationsvirksomhed. De to største sagsområder er det person- og familieretlige og det sociale område.

  Statsministeriet
  Arbejdsområder, organisation, ministerliste, presse, folketinget, taler, artikler, rejser og publikationer.

  Tax.dk
  Links til info om danske skatter og afgifter.

  Told-Skat
  Denne side er Deres adgang til ToldSkat på Internettet.

  Udenrigsministeriet
  Med nyheder, politik, atktiviteter og hjælp i udlandet.

  Search:

  Help build the largest human-edited directory on the web.
  Submit a Site
  Open Directory Project - Become an Editor

  The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

  Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

  Other sites: