Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Dansk: Kultur: Medier

Se også:
Danmarks Grafiske Museum / Dansk Pressemuseum
Beliggende i Brandts Klædefabrik, Odense.

Dansk Fagpresse
Foreningen af fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner.

Dansk Magasinpresses udgiverforening
Website for sammenslutningen af de største danske udgivere af magasiner, ugeblade og månedsblade.

Danske Billedbureauer
Let adgang til billeder i Danmark for danske og udenlandske billedbureauer. Online fotoarkiver, oversigt og beskrivelser.

Demokrati og medier
Konference mellem politikere, Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades forening om pressefrihed, formidling og ansvar.

FAEM
Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder.

Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Interesseorganisation for henved 100 kulturtidsskrifter, der udkommer i Danmark, Færøerne og Grønland.

Grafisk Net Guide
Guide til den grafiske branche.

Hadereklamer.dk
Et humoristisk forum for frustration omkring reklamer.

JournalistLinks
Links for journalister og andre, der arbejder med research og information i deres hverdag.

Kommunikationsforum
Forum for teoretikere og praktikere inden for kommunikation.

MediaVejviseren
Indeks over medier og medievirksomheder i Danmark, Norden og internationalt.

MediaWatch
Website der følger og videreformidler udviklingen inden for digitale medier - herunder også om internettet, digital TV, personlig kommunikation, multimedia og e-commerce.

Medier i Norden
Nordisk ministerråds nyhedsbrev om mediepolitik og udvikling i Norden.

Medierådet for Børn og Unge
Vurdere film og videoer for at beskytte børn og unge.

Pressefotografforbundet
Website for specialforening under Dansk Journalistforbund, der organiserer pressefotografer og fotojournalister.

Pressenævnet
Et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Behandler klager over radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

Reklameteret.dk
Har til formål at gøre opmærksom på dårlige reklamer, gennem anmeldelser og artikler.

retoriker.dk
Forum for Retorikere fra Københavns Universitet.

Den Sydvestjydske Venstrepresse A/S
Udgiver aviser, blade og radiokanaler.

Uddannelsesudvalget for Fotografer og Tegnere på Dagbladene i Danmark (UFTD)
Med linksamling for området.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: