Click here to Remove Link to your site
 
World: Armenian: Շրջանային: Եվրոպա

Այս դասավորումը ուրիշ լեզուներով՝
   
քրդերեն  (18)   գերմաներեն  (202,645)   եբրայերեն  (2)  
բրետոներեն  (32)   բուլղարերեն  (515)   գուջարատերեն  (5)  
բոսնաքերեն  (453)   գալիցերեն  (27)   դանիերեն  (13,260)  
բասկերեն  (15)   ֆրանսերեն  (90,677)   ֆիններեն  (159)  
էսփերանթօ  (798)   էստոներեն  (174)   հինդի  (15)  
հունգարերեն  (21)   հունարեն  (1,403)   հոլանդերեն  (1,998)  
թուրքերեն  (138)   ինդոնեզերեն  (11)   թաթարերեն  (16)  
իռլանդերեն  (17)   իտալերեն  (94,080)   իսպաներեն  (58,596)  
լեհերեն  (442)   լիտվերեն  (1,265)   կորեյերեն  (36)  
խորվաթերեն  (1,097)   կատալոներեն  (519)   լատվիերեն  (18)  
Kazakh  (4)   ուկրաիներեն  (1,222)   նորվեգերեն  (3,942)  
ճապոներեն  (799)   շոտլանդական գաելերեն  (26)   ադրբեջաներեն  (8)  
արաբերեն  (28)   անգլերեն  (267,016)   չէխերեն  (6,567)  
չինարեն պարզեցված  (279)   չինարեն  (20)   ռումիներեն  (5,130)  
ռուսերեն  (15,171)   պորտուգալերեն  (6,426)   սերբերեն  (506)  
սլովակերեն  (444)   սարդիներեն  (107)   շվեդերեն  (13,307)  
վիետնամերեն  (3)  Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: